Η αντιπηκτική αγωγή στη θρόμβωση των φλεβών του εγκεφάλου είναι ασφαλής και ίσως μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και αναπηρίας. PDF Εκτύπωση E-mail

Μετανάλυση 2 μικρών τυχαιοποιημένων μελετών (79 ασθενείς) έδειξε ότι η χρήση ηπαρινών κατά την οξεία φάση εγκεφαλικού που οφείλεται σε θρόμβωση φλεβών του εγκεφάλου μειώνει τον κίνδυνο του θανάτου ή και της αναπηρίας κατά 54%  (RR 0.46 (95% CI, 0.16–1.31).
Η απόλυτος μείωση ήταν 13% ((95% CI, 30% to 3%). Δεν σημειώθηκαν συμπτωματικές ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες παρά μόνο μία αιμορραγία πεπτικού.
 
Διαβάστε το άρθρο