Η ενδοφλέβια χορήγηση αλτεπλάσης σε νέους ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό είναι ασφαλής και αποτελεσματικότερη σε σύγκριση με τους πιο ηλικιωμένους. PDF Εκτύπωση E-mail

Στη συγκεκριμένη μελέτη οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ηλικιακές ομάδες, από 18-50 και από 51-80 ετών και τους χορηγήθηκε ενδοφλεβίως αλτεπλάση μετά από οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό. Ο πρωταρχικός σκοπός ήταν η αξιολόγηση των ποσοστών ενδοκράνιας αιμορραγίας, θνητότητας και σκάλας Rankin.
Σύμφωνα με τ' αποτελέσματα, η ενδοφλέβια χορήγηση αλτεπλάσης είναι πιο ασφαλής και πιο αποτελεσματική στους νέους ασθενείς απ' ότι στους πιο ηλικιωμένους.  

Διαβάστε το άρθρο.