Από του στόματος λήψη rivaroxaban για τη θεραπεία της συμπτωματικής πνευμονικής εμβολής. PDF Εκτύπωση E-mail

Μια θεραπευτική αγωγή σταθερής δόσης του rivaroxaban βρέθηκε να είναι μη κατώτερη σε σχέση με την καθιερωμένη φαρμακευτική αγωγή για την αρχική και τη μακροχρόνια θεραπεία της πνευμονικής εμβολής και είχε δυνητικά βελτιούμενη σχέση οφέλους-κινδύνου.

Διαβάστε το άρθρο