Η χορήγηση θρομβόλυσης (αλτεπλάση) σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ και θεραπευτικό παράθυρο 6 ωρών δεν βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών (μελέτη IST-3). PDF Εκτύπωση E-mail

Η μεγαλύτερη σε αριθμό ασθενών (3035) μελέτη θρομβόλυσης σε ισχαιμικό ΑΕΕ στο πρωτεύον καταληκτικό συμπέρασμα ήταν αρνητική και δημιουργεί προβλήματα με τα αντιφατικά επί μέρους αποτελέσματα.  Σαν πρωτεύον καταληκτικό σημείο καθορίσθηκε αν ο ασθενής να είναι εν ζωή και ανεξάρτητος στις καθημερινές του δραστηριότητες (Oxford Handicap Score 0—2) 6 μήνες μετά. Το 37% των ασθενών που έλαβαν rt-PA και το 35% των ασθενών που έλαβαν placebo είχαν καλή έκβαση (OR 1.13, 95%CI 0.95-1.35, p=0.181). Μετά όμως από ανάλυση “ordinal” βρέθηκε σημαντική μετακίνηση προς όφελος των ασθενών που έλαβαν rt-PA (OR 1.27 (95% CI 1.10—1.47, p=0.001). Συμπτωματική ενδοκρανιακή αιμορραγία εντός των πρώτων 7 ημερών παρουσίασε το 7% των ασθενών που έλαβαν rt-PA και το 1% αυτών που έλαβαν placebo (OR 6.94, 95%CI 4.07-11.8, p=0.001). Επίσης  περισσότεροι θάνατοι εντός των πρώτων 7 ημερών συνέβησαν στην ομάδα rt-PA (11%) σε σχέση με την ομάδα placebo (7%) (OR 1.60, 95% CI 1.22—2.08, p=0.001). Η συνολική θνητότητα όμως μετά από 6 μήνες ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ομάδων.

Διαβάστε το άρθρο.