Η χορήγηση iv θειικού μαγνησίου για πρόληψη αγγειοσπάσμου σε ασθενείς με υπαραχνοειδή αιμορραγία δεν βελτιώνει την κλινική έκβαση των ασθενών (μελέτη MASH-2). PDF Εκτύπωση E-mail

Σε πολυκεντρική διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη 1204 ασθενών που έπαθαν υπαραχνοειδή αιμορραγία χορηγήθηκε εντός των πρώτων 4 ημερών iv θειικό μαγνήσιο έναντι placebo. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν βαριά αναπηρία (modified Rankin Score 4-5) ή θάνατος. Μετά από τρίμηνη παρακολούθηση 26.2% αυτών που έλαβαν μαγνήσιο και 25.3% αυτών που πήραν placebo είχαν βαριά αναπηρία ή θάνατο (RR 1.03, 95%CI 0.85-1.25). Ακολούθησε μετανάλυση όλων των δεδομένων χορήγησης μαγνησίου σε ασθενείς με υπαραχνοειδή αιμορραγία (2047 ασθενείς), όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε κάποιο όφελος (RR 0.96, 95% CI 0.86—1.08).

Διαβάστε το άρθρο.