Η χρήση στατινών κατά την διάρκεια νοσηλείας ασθενών με ισχαιμικό ΑΕΕ συσχετίζεται με καλύτερη έκβαση και επάνοδο του ασθενούς στο σπίτι του. PDF Εκτύπωση E-mail

Αναδρομική ανάλυση 12,689 ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε 17 νοσοκομεία των ΗΠΑ για περίοδο 7 ετών. Ασθενείς που ελάμβαναν στατίνες πριν το ΑΕΕ και κατά την νοσηλεία είχαν κατά 38% αυξημένη πιθανότητα να επιστρέψουν σπίτι τους (95%CI, 1.25-1.52, p<0.001). Ασθενείς που σταμάτησαν να λαμβάνουν στατίνες εντός του νοσοκομείου είχαν κατά 23% μειωμένη πιθανότητα να επιστρέψουν στην οικεία τους outcome (OR= 0.77, 95% CI 0.63–0.94, p = 0.012). Περαιτέρω εξειδικευμένη στατιστική αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψιν το νοσοκομείο, το είδος της θεραπείας και την αυξημένη πιθανότητα ενδονοσοκομειακής χρήσης στατινών προβλέπει κατά 2.5 φορές δυνατότητα επανόδου στο σπίτι (OR = 2.56, 95% CI 1.71–3.85, p < 0.001).

Διαβάστε το άρθρο.