Η συσκευή TREVO υπερέχει της συσκευής MERCI στην μηχανική απομάκρυνση του θρόμβου μεγάλων ενδοκρανιακών αγγείων κατά την οξεία φάση ισχαιμικών ΑΕΕ (TREVO 2 study). PDF Εκτύπωση E-mail

Πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη 178 ασθενών σύγκρισης της συσκευής TREVO (ειδικού τύπου stent) με τη γνωστή συσκευή MERCI (σπειροειδούς τύπου). Με την συσκευή TREVO επιτεύχθηκε επαναγγείωση σε ποσοστό 86.4% έναντι 60% της συσκευής MERCI. Λειτουργική αποκατάσταση 90 ημέρες μετά (modified Rankin Scale ≤ 2) είχαν το 40% και 21.8% των ασθενών αντιστοίχως.  

Διαβάστε το άρθρο.