Αυξημένος κίνδυνος θανάτου ή ΑΕΕ εντός των πρώτων 30 ημερών από την καρωτιδική αγγειοπλαστική σε σύγκριση με την ενδαρτηρεκτομή έδειξε νέα μετανάλυση στην οποία συμπεριελήφθησαν 7572 ασθενείς (updated systematic Cochrane review). PDF Εκτύπωση E-mail

Ο κίνδυνος είναι κατά 70% μεγαλήτερος (OR 1.70, 95% CI 1.38-2.10, p<0.00001), αλλά αυτό αφορά κυρίως ασθενείς άνω των 70 ετών (OR 2.17 95%CI 1.58-2.98). Ο κίνδυνος όμως εμφράγματος μυοκαρδίου είναι μικρότερος μετά την αγγειοπλαστική σε σύγκριση με την ενδαρτηρεκτομή κατά 54% (OR 0.46, 95%CI 0.24-0.86, p=0.01).  Βλάβη κρανιακών νεύρων και ανάπτυξη αιματώματος στο τράχηλο είναι μειωμένη επίσης με την αγγειοπλαστική κατά 84% και 66% αντιστοίχως.

Διαβάστε το άρθρο.