Ο συνδυασμός ασπιρίνης-κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με κενοχωριώδη έμφρακτα (Lacunar) δεν μειώνει τον κίνδυνο υποτροπών αλλά διπλασιάζει τον κίνδυνο των αιμορραγιών και αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη (SPS3 Trial). PDF Εκτύπωση E-mail

Στη διπλή-τυφλή αυτή μελέτη τυχαιοποιήθηκαν 3020 ασθενείς με πρόσφατο Lacunar ΑΕΕ στην ομάδα που έλαβε 325mg ασπιρίνης ημερησίως και στην ομάδα που έλαβε ασπιρίνη 325mg+κλοπιδογρέλη 75mg ημερησίως (μέση παρακολούθηση 3.4 έτη). Για λόγους  ασφάλειας η μελέτη διακόπηκε πρόωρα κατά την παρακολούθηση των ασθενών όσον αφορά το σκέλος των αντιθρομβωτικών (συνεχίζεται η μελέτη όσον αφορά την ανθυπερτασική αγωγή). Ασθενείς με διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή παρουσίασαν 2.5% υποτροπές ανά έτος έναντι 2.7% αυτών που έλαβαν μόνο ασπιρίνη (HR 0.92; 95%CI 0.72-1.16).
Τα μείζονα αιμορραγικά συμβάντα ήταν 2.1% ανά έτος στην ομάδα του συνδυασμού ασπιρίνης-κλοπιδογρέλης έναντι 1.1% ανά έτος της ομάδας ασπιρίνης (HR, 1.97, 95%CI 1.41-2.71, P<0.001). Επί πλέον η συνολική θνητότητα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα του συνδυασμού (HR 1.52; 95%CI 1.14 to 2.04, P=0.004);  Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που συστήνουν μη χρησιμοποίηση συνδυασμού ασπιρίνης-κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ.

Διαβάστε το άρθρο