Η χρήση στατινών σε ασθενείς με φυσιολογικά ή λίγο αυξημένα τριγλυκερίδια συσχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης παγκρεατίτιδας. PDF Εκτύπωση E-mail

Μετανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών που δημοσιεύτηκε στο JAMA, περιλάμβανε 113 880 ασθενείς με μέση παρακολούθηση 4.1 ετών. Ο κίνδυνος εμφάνισης παγκρεατίτιδας ήταν κατά 23% μικρότερος στην ομάδα που έλαβαν στεατίνη (RR 0.77, 95% CI, 0.62-0.97; P = .03). Αντιθέτως στις μελέτες που χορηγήθηκαν φιβράτες έναντι placebo υπήρχε μια τάση αύξησης της παγκρεατίτιδας (RR 1.39, 95% CI, 1.00-1.95; P = .053)

Διαβάστε το άρθρο.