Το 20% των περιπτώσεων καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής σε ασυμπτωματικούς ασθενείς γίνεται σε άτομα με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης. Το όφελος από την ενδαρτηρεκτομή σε αυτούς τους ασθενείς είναι αβέβαιο. PDF Εκτύπωση E-mail

Σε μια μεγάλη σειρά ασθενών με ασυμπτωματική καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή (12 631) εφαρμόστηκαν τα κριτήρια του American College of Surgeons National Quality Improvement και προσδιορίστηκαν 8 παθολογικές καταστάσεις που μειώνουν σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης (πχ χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κλπ).
Το 20% των ενδαρτηρεκτομών έγινε σε άτομα με μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης. Αυτοί οι ασθενείς είχαν περισσότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές (1.8% έναντι 0.9%, p<0.001), είχαν μεγαλύτερη θνητότητα (1.4% έναντι 0.3%, p<0.001) και περισσότερα εγκεφαλικά ή θανάτους (2.9% έναντι 1.1%, p<0.001). Ο κίνδυνος σε αυτούς τους ασθενείς σοβαρών περιεγχειρητικών επιπλοκών (θάνατος ή εγκεφαλικό) είναι 3 φορές μεγαλύτερος (OR, 2.8; 95%CI, 2.1–3.8; p<0.001).

Διαβάστε το άρθρο