Η αγγειοπλαστική της καρωτίδας με χρήση stent δεν είναι κατώτερη της καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού ασυμπτωματική στένωση της καρωτίδας. PDF Εκτύπωση E-mail
Πολυκεντρική μελέτη (ACT-I) σύγκρισης stent (με συσκευή προστασίας εμβόλων) έναντι καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 80 ετών με ασυμπτωματική στένωση καρωτίδας που εκτιμήθηκαν ως μέτριου χειρουργικού κινδύνου. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν θάνατος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) ή έμφραγμα του μυοκαρδίου τις πρώτες 30 ημέρες, ή ΑΕΕ στην αγγειακή κατανομή της στένωσης κατά το πρώτο έτος μετά την παρέμβαση. Βρέθηκε ότι το stent δεν ήταν κατώτερο από την ενδαρτηρεκτομή ως προς τα συμβάματα του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου (3.8% στο σκέλος του stent έναντι 3.4% στο σκέλος της ενδαρτηρεκτομής). Ακολούθως το 5ετές follow up των ασθενών δεν ανέδειξε σημαντικές διαφορές ως προς τα ποσοστά ΑΕΕ ή θανάτων ανάμεσα στα δύο σκέλη της μελέτης.


Διαβάστε το άρθρο.