Η χορήγηση πιογλιταζόνης σε ασθενείς με παροδικό ή μόνιμο εγκεφαλικό επεισόδιο και αντίσταση στην ινσουλίνη, μειώνει τον κίνδυνο των υποτροπών εγκεφαλικού και εμφράγματος του μυοκαρδίου. PDF Εκτύπωση E-mail
Πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης πιογλιταζόνης 45 mg ημερησίως σε ασθενείς που είχαν υποστεί ΑΕΕ ή ΠΙΕ και παρουσίαζαν αντίσταση στην ινσουλίνη με βάση τον δείκτη HOMA-IR (οι ασθενείς με αντίσταση είχαν τιμή >3.0).  Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο σύγκρισης με το εικονικό φάρμακο ήταν η εμφάνιση νέου ΑΕΕ ή εμφράγματος του μυοκαρδίου. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς που έλαβαν πιογλιταζόνη παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική μείωση (hazard ratio 0.76;p=0.007) των νέων εγκεφαλικών και εμφραγμάτων του μυοκαρδίου αλλά και μικρότερο ποσοστό εκδήλωσης σακχαρώδη διαβήτη (3.8% έναντι 7.7%). Ωστόσο δεν υπήρξε σημαντική διαφορά ως προς την συνολική θνητότητα, ενώ η χορήγηση πιογλιταζόνης σχετίστηκε με πρόσληψη βάρους,  οιδήματα και κατάγματα που χρειάστηκαν χειρουργική αντιμετώπιση ή νοσηλεία.


Διαβάστε το άρθρο.