Κολπική μαρμαρυγή, αντιπηκτικά, υπερήλικες ασθενείς PDF Εκτύπωση E-mail

Κολπική μαρμαρυγή, αντιπηκτικά, υπερήλικες ασθενείς.

Στοιχεία από παρακολούθηση 13 559 ασθενών με κολπική μαρμαρυγή εκτιμήθηκαν σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού σε σχέση με την χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής. Το μεγαλύτερο όφελος το είχαν ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό εγκεφαλικού (OR 2.48 per year, 95%CI 0.75-4.22) και ασθενείς ηλικίας > 85 ετών (OR 2.34%, 95%CI 1.29-3.30).    

http://www.annals.org/cgi/content/abstract/151/5/297