Θέση και έκταση της βλάβης εγκεφαλικού, εμφάνιση λοίμωξης PDF Εκτύπωση E-mail

Θέση και έκταση της βλάβης εγκεφαλικού, εμφάνιση λοίμωξης.

Προοπτική μελέτη 591 ασθενών με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο όπου μελετήθηκε η σχέση της θέσης και της έκτασης της βλάβης με την εμφάνιση λοιμώξεων μετά το επεισόδιο. Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν το μέγεθος της βλάβης ως ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη λοιμώξεων (3.5 φορές περισσότερο), ενώ η θέση της βλάβης δεν φαίνεται να έχει κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων.

http://jnnp.bmj.com/cgi/content/abstract/jnnp.2009.182394v1