Κλοπιδογρέλη, Πρασουγρέλη, PPI, λειτουργία αιμοπεταλίων PDF Εκτύπωση E-mail

Κλοπιδογρέλη, Πρασουγρέλη, PPI, λειτουργία αιμοπεταλίων

Τελευταία μερικές μελέτες υποστηρίζουν ότι η σύγχρονη χορήγηση PPIs σκευασμάτων και κλοπιδογρέλης αναστέλλει την δράση της κλοπιδογρέλης σε σχέση με την συναθροιστικότητα των αιμοπεταλίων. Δευτερογενής ανάλυση δεδομένων δύο μελετών στεφανιαίων ασθενών (PRINCIPLE-TIMI 44, TRITON-TIMI 38) δεν έδειξε κάποια διαφορά σε σχέση με την εμφάνιση καρδιοαγγειακού θανάτου, εμφράγματος, ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61525-7/fulltext