Έκδοση οδηγιών προς τις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων από την ΑHA/ASA. PDF Εκτύπωση E-mail
 
Οδηγίες της American Heart Association και της American Stroke Association γύρω από την καλύτερη οργάνωση και αντιμετώπιση των ασθενών από τις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών.