Η σημασία της οργανωμένης ομάδας στη φροντίδα των ασθενών με Α.Ε.Ε. PDF Εκτύπωση E-mail


        Τα οργανωμένα συστήματα νοσηλείας για ασθενείς με Α.Ε.Ε περιλαμβάνουν μια ομάδα ικανών επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η μείωση της ανικανότητας και της θνησιμότητας των αρρώστων καθώς και αύξηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής τους.
Η οργανωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση και νοσηλεία στηρίζεται στην ύπαρξη μονάδων εγκεφαλικών.Οι μονάδες εγκεφαλικού ενισχύουν το σύστημα υγείας και παρέχουν πρακτικά οφέλη. Τα πρακτικά αυτά οφέλη είναι οι προγραμματισμένοι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την οργανωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση των ασθενών με Α.Ε.Ε.       
 
Στόχοι της μονάδας εγκεφαλικών είναι:
 
·        Η έγκαιρη αντιμετώπιση του Α.Ε.Ε
·        Η βελτίωση της έκβασης του Α.Ε.Ε, μειώνοντας την θνησιμότητα και την ανικανότητα των αρρώστων με Α.Ε.Ε
·        Η βελτίωση της λειτουργικότητας και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των αρρώστων.
·        Η συνεπής νοσηλεία των ασθενών με πιστή εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλλων αντιμετώπισης του Α.Ε.Ε.
·        Η διευκόλυνση της εντατικής θεραπείας (φυσιοθεραπεία, εργασιοθεραπεία..) από τις πρώτες ώρες του εγκεφαλικού.
·        Η μείωση της διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο.
·        Η καλή επικοινωνία με τους ασθενείς και τους συγγενείς ή τους φροντιστές τους καθώς και η καλή συνεργασία με τους άλλους επαγγελματίες υγείας.
·        Να προάγει την επιμόρφωση, την εκπαίδευση και την έρευνα στην αντιμετώπιση του Α.Ε.Ε.
 
Το επίπεδο της οργάνωσης των μονάδων συνεχώς ανεβαίνει καθώς εμφανίζονται πρωτοποριακές φαρμακευτικές θεραπείες. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εγκεφαλικού απολαμβάνουν ιδιαίτερα οφέλη από τις επεμβατικές θεραπείες στην οξεία φάση, όπως η θρομβόλυση, καθώς το σύστημα της εξειδικευμένης νοσηλείας και η εμπλοκή διαφορετικών ειδικοτήτων διευκολύνει τον ταχύτερο εργαστηριακό έλεγχο, την ακριβή διάγνωση και την άμεση εφαρμογή της καταλληλότερης θεραπείας και νοσηλείας.
 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ
 
 
Υπεύθυνος της ομάδας
Ο υπεύθυνος της ομάδας συντονίζει τη μονάδα και επιθεωρεί τις ερευνητικές μελέτες.
 
 
Ο υπεύθυνος της μονάδας μπορεί να:
 
·        Παρουσιάζει προτάσεις για την μονάδα στο νοσοκομείο και το υπουργείο
·        Επιλέγει την ομάδα εγκεφαλικού
·        Είναι μέλος της επιτροπής που αποφασίζει το πλάνο της μονάδας
·        Είναι υπεύθυνος για τις κατευθυντήριες οδηγίες ιατρικής τακτικής
·        Αντιπροσωπεύει την ομάδα στο νοσοκομείο
·        Λαμβάνει μέρος στην καθημερινή επίσκεψη του τμήματος
·        Αποτελεί κρίκο επαφής για την υπόλοιπη ομάδα
·        Είναι νομικά υπεύθυνος για την ομάδα
·        Είναι υπεύθυνος για την ενότητα της ομάδας
 
 
Νοσοκομειακός ιατρός
 
Συνήθως ο υπεύθυνος της ομάδας δεν είναι ο μόνος ιατρός που εργάζεται στη μονάδα εγκεφαλικού. Μια σειρά άλλων ιατρών μπορεί να παίζουν βασικό ρόλο στη θεραπεία των ασθενών με Α.Ε.Ε τόσο στην οξεία φάση όσο και στη φάση της αποκατάστασης.
 
Ο νοσοκομειακός γιατρός μπορεί να:

·        Ενεργήσει ως υπεύθυνος της μονάδας
·        Παρακολουθήσει τους ασθενείς που φτάνουν στο νοσοκομείο
·        Δράσει ως σύνδεσμος με το ακτινολογικό τμήμα για τον προγραμματισμό και την ερμηνεία των εξετάσεων
·        Εκτιμήσει αρχικά την κατάσταση υγείας των αρρώστων
·        Αξιολογήσει άλλες ιατρικές επιπλοκές
·        Εξηγήσει στους ασθενείς και τις οικογένειες τους τι έχει συμβεί
·        Κανονίσει την παραμονή των ασθενών στην εντατική μονάδα ή την μεταφορά τους όταν αυτή κρίνεται αναγκαία
·        Λαμβάνει μέρος στην καθημερινή επίσκεψη του τμήματος
·        Εξετάζει καθημερινά τους αρρώστους
 
 
Ιατρός επειγόντων περιστατικών
 
Η σχέση μεταξύ του ιατρού των επειγόντων περιστατικών και της ομάδας εγκεφαλικού είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή οι ιατροί των επειγόντων συνήθως κάνουν την πρώτη εξέταση των ασθενών στο νοσοκομείο. Μέρος του ρόλου των ιατρών των επειγόντων είναι να καλέσει σε ετοιμότητα την υπόλοιπη ομάδα, όταν ένας ασθενής με Α.Ε.Ε. φθάσει στο νοσοκομείο, εάν αυτό δεν έχει γίνει από τους εργαζόμενους στο ασθενοφόρο ή εάν ο ασθενής δεν έχει έρθει στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. 
 
Νοσηλευτικό προσωπικό  
 
Οι νοσηλεύτριες στη μονάδα έχουν ρόλο ιδιαίτερης σημασίας γιατί παρέχουν την περισσότερη νοσηλεία από την ομάδα. Οι νοσηλεύτριες κατέχουν ένα ρόλο –κλειδί γιατί έρχονται σε επαφή με όλα τα μέλη της ομάδας όπως είναι οι διαιτολόγοι, οι ακτινολόγοι, οι φυσιοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί. Είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση των φυσικών και ψυχολογικών αναγκών των ασθενών. Μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε θέματα υγείας στους ασθενείς και τις οικογένειάς τους.
 
Η ειδικευμένη κλινική νοσηλεύτρια μπορεί να:
 
·        Να συμμετέχει στην αξιολόγηση των αναγκών του ασθενούς και στη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό της θεραπείας
·        Διαχειρίζεται τη μονάδα σε καθημερινή βάση
·        Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αρρώστου
·        Παρακολουθεί τη συνάντηση της ομάδας για να συζητήσουν την πρόοδο των ασθενών, τους στόχους αποκατάστασης και την κατάρτιση του επόμενου βήματος περίθαλψης  
·        Παρέχει φροντίδα και στήριξη στους ασθενείς για την αντιμετώπιση του άγχους που σχετίζεται με κάποιες βλάβες π.χ. αφασία εκπομπής, γνωστική απώλεια, ακράτεια ούρων κ.ά.
·        Αναγνωρίζει τις φυσικές ανάγκες του ασθενή, εκτιμώντας για παράδειγμα την ικανότητα να φάει και να μιλήσει καθώς και ψυχολογικά προβλήματα όπως κατάθλιψη
·        Αναλαμβάνει την τακτική και την καθημερινή νευρολογική αξιολόγηση του ασθενούς
·        Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλές  στους ασθενείς τους συγγενείς καθώς και στα άτομα που παρέχουν φροντίδα στον ασθενή
·        Προλαμβάνει την ανάπτυξη επιπλοκών όπως είναι οι κατακλίσεις
·        Συμβάλλει αποτελεσματικά στην εγκαθίδρυση ενός προτύπου επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας των διαφόρων ειδικοτήτων και ταυτόχρονα αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και τους θεραπευτές.
·        Συμβάλλει στην παροχή εκπαίδευσης της οικογένειας όσον αφορά το σχέδιο θεραπείας και τα μέτρα που θα πάρει μετά την έξοδό του αρρώστου από τη μονάδα.
 
 
Φυσιοθεραπευτής
 
Ο φυσιοθεραπευτής αποτελεί αναπόσπαστο και πολύτιμο μέρος της ομάδας διότι εξαιτίας της τακτικής και συνεχιζόμενης επαφής με τον άρρωστο μπορεί να γίνει η κύρια πηγή ενθάρρυνσης και υποστήριξης για τους ασθενείς και για τους συνοδούς τους. Οι ασθενείς μπορεί να αισθάνονται ότι ο θεραπευτής είναι ένα εύκολα προσιτό μέλος της ομάδας και μπορεί να προτιμά να συζητά την κατάσταση του με ένα θεραπευτή  παρά με ένα γιατρό.
 
Ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να:
 
·        Είναι μέλος μιας επιτροπής για την ανάπτυξη της πολιτικής και του πλάνου της ομάδας.
·        Προσδιορίζει τα κινητικά και τα αισθητικά προβλήματα του ασθενή.
·        Προσδιορίζει και συντελεί στη θεραπεία των αναπνευστικών προβλημάτων
·        Παρακολουθεί την καθημερινή επίσκεψη
·        Βοηθάει τους ασθενείς και τους φροντιστές τους να κατανοήσουν τη φύση της πάθησης
·        Παρέχει θεραπεία για να ανακουφίσει από συμπτώματα που σχετίζονται με πόνο στα άκρα
·        Παρέχει θεραπεία για τη βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών και έχει καθοριστικό ρόλο στην πρώιμη κινητοποίηση του ασθενή με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου φλεβικής θρομβοεμβολής.
·        Συναντά τους συγγενείς για να σχεδιάσει τη θεραπεία και τη βοήθεια μετά το εξιτήριο
·        Συμβουλεύει για τον αναγκαίο εξοπλισμό π.χ. πατερίτσες για τον ασθενή
·        Εκπαιδεύει τους φροντιστές των ασθενών δείχνοντας τον κατάλληλο τρόπο αλλαγής θέσεων των αρρώστων ώστε να αποφύγουν τον τραυματισμό.
·        Παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη στον ασθενή και τους συγγενείς τους ή τους άλλους φροντιστές του.
 
 
Λογοθεραπευτής
 
Οι θεραπευτές λόγου και γλώσσας καλούνται να βοηθήσουν σε πολλές από τις επιπλοκές του Α.Ε.Ε. όπως είναι οι διαταραχές κατάποσης, οι δυσκολίες σίτισης και τα προβλήματα επικοινωνίας. Μπορεί να βλέπουν τους ασθενείς είτε κάθε μέρα κατά την επίσκεψη είτε μόνο όταν καλούνται από γιατρό ή νοσηλευτή. Η εμπειρία προτείνει ότι οι ασθενείς ωφελούνται περισσότερο όταν οι λογοθεραπευτές είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και των συναντήσεων της ομάδας.
 
Ο θεραπευτής λόγου και γλώσσας μπορεί να:
 
·        Συμμετέχει στην ανάπτυξη της μονάδας
·        Εκτιμάει την ασφάλεια κατάποσης, τόσο αρχικά όσο και καθώς ο ασθενής βελτιώνεται οδηγώντας στην ελάττωση εισροφήσεων και θωρακικών λοιμώξεων.
·        Εκτιμήσει και να διαγνώσει τα προβλήματα επικοινωνίας του ασθενή
·        Παρακολουθεί την καθημερινή επίσκεψη.
·        Να διδάξει ασκήσεις που θα βοηθήσουν τον ασθενή να αναρρώσει απ’ τα προβλήματα δυσκαταποσίας.
·        Να διδάξει ασκήσεις που θα επιτρέψουν στον ασθενή να αναρρώσει από τα προβλήματα επικοινωνίας και στρατηγικές που θα του επιτρέψουν να επικοινωνεί αποτελεσματικά.
·        Μαθαίνει τεχνικές σίτισης στο νοσηλευτικό προσωπικό, τους ασθενείς και τους φροντιστές τους.
·        Συναντήσει τους οικείους και να προγραμματίσουν τη θεραπεία και την υποστήριξη μετά την έξοδο.
 
 
Εργασιoθεραπευτής
 
Ο ρόλος του εργασιοθεραπευτή που ακολουθεί μετά την οξεία φάση, είναι  η βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενούς με την παροχή υλικών και προγραμμάτων για την έξοδο από το νοσοκομείο.  Μπορεί να βλέπει τον ασθενή και στο σπίτι και εξαιτίας αυτής της επικοινωνίας μπορεί να:
 
·        Συζητά της προσαρμογές στο σπίτι του ασθενούς με τον ασθενή και τον συγγενή ή τον φροντιστή της υγείας του.
·        Εκτιμά τη λειτουργικότητα του ασθενούς στο ίδιο του το σπίτι.
·        Εκπαιδεύει τον ασθενή και το συγγενή του να φέρουν εις πέρας τα μικρά καθημερινά ζητήματα.
 
Κοινωνικός λειτουργός
                                                                                                                                                                               
Σε κάποιες μονάδες ΑΕΕ ο κοινωνικός λειτουργός συμβουλεύει τους ασθενείς και τους συγγενείς σε όλα τα στάδια, ακόμα και μετά την έξοδο απ’ το νοσοκομείο. Σε άλλες, δεν ασχολείται με τη μονάδα και συναντά τους ασθενείς μόνο μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Έτσι ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να είναι υπεύθυνος για κάποια ή όλα τα καθήκοντα που περιγράφονται παρακάτω.
 
Ένας κοινωνικός λειτουργός μπορεί να:    
 
·        Σχεδιάζει με τους ασθενείς την έξοδο από το νοσοκομείο
·        Κανονίζει τη διευθέτηση για κατ’ οίκον νοσηλεία εάν χρειάζεται.
·        Κανονίσει την φιλοξενία σε ένα οικοτροφείο εάν είναι απαραίτητο
·        Συζητά οικονομικά προβλήματα και να διευθετεί τις οικονομικές υποθέσεις των ασθενών.
·        Οργανώσει την μεταφορά και την συμπληρωματική βοήθεια στο σπίτι όταν είναι αναγκαίο.
·        Συμβουλεύει τους ασθενείς.
 
Οι εργαζόμενοι  στο ασθενοφόρο
 
Ο εργαζόμενος στο ασθενοφόρο είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του ασθενούς και του νοσοκομείου. Κατά συνέπεια είναι το πρώτο μέλος της ομάδας που μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με την έναρξη του Α.Ε.Ε. ένα ουσιαστικής σημασίας δεδομένο καθώς θεραπείες καθοριστικής αξίας (πχ. Θρομβόλυση) έχουν πολύ μικρό θεραπευτικό παράθυρο.
 
Ενας εργαζόμενος στο ασθενοφόρο μπορεί να:
 
·        Αποτελεί σύνδεσμο της ομάδας Α.Ε.Ε και των ΕΙ διασφαλίζοντας την ομαλή οργάνωση των επειγόντων περιστατικών
·        Αξιολογήσει τον ασθενή και να θέσει την αρχική διάγνωση
·        Μεταφέρει τον ασθενή στο νοσοκομείο
·        Προειδοποιήσει την ομάδα ΑΕΕ στο νοσοκομείο ότι ένας ασθενής με ΑΕΕ βρίσκεται καθ’ οδόν, μέσω μιας τυπικής διαδικασίας ειδοποίησης
·        Να ενημερώσει το προσωπικό των ΕΙ ή την ομάδα ΑΕΕ για την αρχική αξιολόγηση, τη διάγνωση και το χρόνο από την έναρξη του επεισοδίου
·        Να καθησυχάσει τους συνοδούς του ασθενή για το τι του έχει συμβεί
 
Η σύσταση της ομάδας Α.Ε.Ε. είναι ουσιαστικής σημασίας γιατί όταν όλα τα άτομα δουλεύουν μαζί σαν ομάδα επιτυγχάνουν τα ακόλουθα:
 
·        Την παροχή μιας εκσυγχρονισμένης συνεργασίας διαφόρων ειδικοτήτων επιτυγχάνοντας ευνοϊκότερη περίθαλψη για όλους τους ασθενείς με Α.Ε.Ε.
·        Την καλύτερη εκπαίδευση και την καλλιέργεια ειδικού ενδιαφέροντος γύρω από το ΑΕΕ τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού με παρουσιάσεις νέων πρωτοκόλλων, διαλέξεις και ιατρική εκπαίδευση στα νέα ερευνητικά δεδομένα. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εκτός απ’ την επιμόρφωση του προσωπικού της μονάδας την επιμόρφωση και άλλων συντελεστών της αντιμετώπισης ασθενών με ΑΕΕ, όπως το προσωπικό του ασθενοφόρου, των επειγόντων περιστατικών και του τμήματος του αξονικού τομογράφου. Πρέπει ακόμα να αξιοποιεί και ειδικότητες που δεν είναι μέλη της ομάδας ΑΕΕ, όπως οι ακτινολόγοι και οι νευροχειρουργοί, που μπορούν να κάνουν χρήσιμες παρατηρήσεις και να δώσουν επιμορφωτικές διαλέξεις στην ομάδα.
·        Την ακριβή διάγνωση και τις κατάλληλες παρεμβάσεις με βάση τη δυνατότητα εξατομικευμένης νοσηλείας καθώς και τη δυνατότητα θρομβολυτικής αγωγής που πρέπει να δοθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά την προσβολή από ΑΕΕ
·        Τη μείωση των δευτεροπαθών επιπλοκών
·        Την ψυχολογική ενίσχυση των αρρώστων που νοσηλεύονται σε μια μονάδα καθώς η φροντίδα από μία ειδική ομάδα κάνει τους ασθενείς να αισθάνονται ότι βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής, ανυψώνοντας έτσι το ηθικό τους.
·        Την υποστήριξη και την παροχή συμβουλών και οδηγιών στους συγγενείς καθώς και στους άλλους φροντιστές υγείας των ασθενών.
·        Τη διευκόλυνση της κλινικής έρευνας γύρω απ’ το ΑΕΕ.
 
Απώτερος στόχος της ομάδας είναι η  δημιουργία μιας εκσυγχρονισμένης συνεργικής προσέγγισης για την παροχή ευνοϊκότερης περίθαλψης για όλους τους ασθενείς με ΑΕΕ.