Τοποθέτηση stent έναντι ενδαρτηρεκτομής σε συμπτωματική νόσο καρωτίδων PDF Εκτύπωση E-mail


Μεγάλη τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη που περιλαμβάνει 1713 ασθενείς με συμπτωματική στένωση καρωτίδας, συγκρίνει την τοποθέτηση stent έναντι της ενδαρτηρεκτομής στους ασθενείς αυτούς. Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν, η ενδαρτηρεκτομή υπερέχει της τοποθέτησης stent, καθώς η δεύτερη φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένες ισχαιμικές βλάβες όπως αυτές καταδεικνύονται στην DWI  ακολουθία που διενεργήθηκε για τις ανάγκες της μελέτης πριν και μετά την όποια παρέμβαση (ενδαρτηρεκτομή ή stenting).  Με ενδιαφέρον αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης καθώς και τα αποτελέσματα της μελέτης CREST της οποίας οι ερευνητές  ισχυρίζονται  πως τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων είναι συγκρίσιμα.

Διαβάστε περισσότερα