Ενδαρτηρεκτομή vs τοποθέτηση stent σε νόσο καρωτίδων PDF Εκτύπωση E-mail

Τυχαιοποιημένη μελέτη παρακολούθησης 2502 ασθενών με νόσο καρωτίδων που υποβλήθηκαν σε ενδαρτηρεκτομή ή τοποθέτηση stent και παρακολούθηση για 4 έτη. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης οι δύο κατηγορίες (ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδαρτηρεκτομή και ασθενείς με stent) δε φάνηκε να παρουσιάζουν διαφορές στην εμφάνιση εγκεφαλικού, εμφράγματος μυοκαρδίου ή στη θνητότητα. Παρ’ όλα αυτά κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν μεγαλύτερος στην τοποθέτηση stent ενώ ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου ήταν μεγαλύτερος στην ενδαρτηρεκτομή.

Διαβάστε Περισσότερα