Κατευθυντήριες oδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της European Stroke Organization (2008) PDF Εκτύπωση E-mail

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της European Stroke Organization (2008)

Από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Συγγραφική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Αγγειακών Εγκεφαλικών Νοσημάτων (European Stroke Organization - ESO). 


 

Πρόλογος

Το άρθρο αυτό αποτελεί αναθεώρηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Νοσήματα (EUSI – European Stroke Initiative) σχετικά με την αντιμετώπιση των οξέων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων που πρωτοδημοσιεύτηκαν το 2000 [1, 2], και στη συνέχεια μεταφράστηκαν σε διάφορες γλώσσες.

Καταβίβαση όλου του άρθρου σε μορφή PDF