Αρθρογραφία Εγκεφαλικών

1 Θεραπευτικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση Εγκεφαλικών Επεισοδίων κατά το 2009 3685
2 Λειτουργική Αποκατάσταση μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 66749
3 Ενδοαρτηριακή Αντιμετώπιση του Οξέως Ισχαιμικού Εγκεφαλικού Επεισοδίου 7197
4 Δευτερογενής Πρόληψη Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων σε Ασθενείς με Συμπτωματική Στένωση Ενδοκρανιών Αρτηριών 4888
5 Θεραπεία Οξείας Φάσης Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων 43155
6 Σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις Εγκεφαλικών Επεισοδίων κατά το 2008 3255
7 Υπέρταση, Εγκεφαλικά και ανταγωνιστές της αγγειοτενσίνης ΙΙ 2808
8 Σακχαρώδης Διαβήτης και Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 9568
9 Εγκεφαλικό Επεισόδιο και Αφασία 4830
10 Διαγνωστική Προσπέλαση των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων 16310
11 Αποκατάσταση μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 32059