Αnnouncements from Stroke.gr
1 Η αγγειοπλαστική της καρωτίδας με χρήση stent δεν είναι κατώτερη της καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού ασυμπτωματική στένωση της καρωτίδας. 405
2 Επιτροπή του FDA προτείνει την έγκριση του φαρμάκου Qnexa για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων. 1809
3 Υψηλές δόσεις στατινών συσχετίζονται με την εμφάνιση διαβήτη. 1751
4 Συνέδριο Ηeart Vessels & Stroke 2012 2634
5 Το Xarelto της Bayer εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόληψη εγκεφαλικού σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και τη θεραπεία της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. 3086
6 Stroke Summer School της European Stroke Organisation. 1958
7 Παγκόσμιο Συνέδριο Αρρυθμιών. 2070
8 Κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης και θεραπείας των νοητικών διαταραχών και της άνοιας 1665
9 Τα Νέα του European Stroke Organisation 1672
10 Πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης για το έτος 2011-2012. 1703
11 Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για προφύλαξη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους. 1595
12 To FDA ενέκρινε το rivaroxaban (xarelto) για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (μελέτη ROCKET-AF). 1733
13 Νέες κατευθυντήριες οδηγίες από την ESC για την αντιμετώπιση ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς επίμονη ανάσπαση του διαστήματος ST. 1826
14 Η Bayer AG ανακοίνωσε ότι το Rivaroxaban μειώνει σημαντικά το συνδυασμό αγγειακού θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικών σε άτομα με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. 1644
15 Το Rivaroxaban (Xarelto) εγκρίνεται σε άτομα με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή. 1673
16 Μελέτη ARISTOTLE: To Apixaban (Eliquis) είναι ισότιμο του warfarin σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. 2024
17 Η χορήγηση πιογλιταζόνης (Actos, Takeda) πάνω από 1 χρόνο αυξάνει το ρίσκο καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. 1839
18 Η αγγειοπλαστική με stenting σε συνδυασμό με επιθετική κλινική θεραπεία κρίνεται επισφαλής για τη συμπτωματική ενδοκράνια αρτηριακή νόσο. 1762
19 Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη νόσο εξωκρανιακών καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών. 1713
20 ESC: To terutroban δεν είναι ανώτερο της ασπιρίνης στη δευτερογενή πρόληψη των εγκεφαλικών. 1761
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2