Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη νόσο εξωκρανιακών καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών. PDF Print E-mail

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο των κατευθυντήριων οδηγιών.