Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της ανευρυσματικής υπαραχνοειδούς αιμορραγίας από την AHA/ASA. PDF Print E-mail
Οι νέες οδηγίες επικεντρώνονται στην επίπτωση της νόσου, τους παράγοντες κινδύνου, την εξέλιξη και έκβαση, τη διάγνωση, την πρόληψη της υποτροπής, τη χειρουργική και ενδοαγγειακή θεραπεία, τη πρόληψη του αγγειοσπάσμου και όλων των επακόλουθων επιπλοκών. Μερικές από τις νέες συστάσεις είναι: κατανάλωση τροφών πλούσια σε λαχανικά μειώνει τον κίνδυνο Υπαραχνοειδούς αιμορραγίας, MRA ή CTA μπορούν να είναι οι πρώτες διαγνωστικές αγγειογραφικές εξετάσεις και ανάλογα μπορεί να ακολουθήσει DSA, η αρτηριακή πίεση από την έναρξη της νόσου μέχρι τη χειρουργική παρέμβαση πρέπει να ρυθμίζεται σε επίπεδα <160mmHg, αναγκαίος ο αγγειογραφικός έλεγχος κατά την παρακολούθηση, μικροχειρουργική περίδεση του ανευρύσματος σε ασθενείς με μεγάλα παρεγχυματικά αιματώματα (>50ml), ενδοαγγειακή σύγκλιση με coils σε ασθενείς >70 ετών σε ασθενείς με ανευρύσματα βασικής αρτηρίας και άτομα με χαμηλή ταξινόμηση κατά WFNS, η χρήση stents αυξάνει τον κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας, κλπ.

Διαβάστε το κείμενο των οδηγιών.