Υπεύθυνος της ομάδας PDF Print E-mail
 
Ο υπεύθυνος της ομάδας συντονίζει τη μονάδα και επιθεωρεί τις ερευνητικές μελέτες.
 
 
Ο υπεύθυνος της μονάδας μπορεί να:
 
·        Παρουσιάζει προτάσεις για την μονάδα στο νοσοκομείο και το υπουργείο
·        Επιλέγει την ομάδα εγκεφαλικού
·        Είναι μέλος της επιτροπής που αποφασίζει το πλάνο της μονάδας
·        Είναι υπεύθυνος για τις κατευθυντήριες οδηγίες ιατρικής τακτικής
·        Αντιπροσωπεύει την ομάδα στο νοσοκομείο
·        Λαμβάνει μέρος στην καθημερινή επίσκεψη του τμήματος
·        Αποτελεί κρίκο επαφής για την υπόλοιπη ομάδα
·        Είναι νομικά υπεύθυνος για την ομάδα
·        Είναι υπεύθυνος για την ενότητα της ομάδας