Νοσοκομειακός ιατρός PDF Print E-mail

Συνήθως ο υπεύθυνος της ομάδας δεν είναι ο μόνος ιατρός που εργάζεται στη μονάδα εγκεφαλικού. Μια σειρά άλλων ιατρών μπορεί να παίζουν βασικό ρόλο στη θεραπεία των ασθενών με Α.Ε.Ε τόσο στην οξεία φάση όσο και στη φάση της αποκατάστασης.
 
Ο νοσοκομειακός γιατρός μπορεί να:

·        Ενεργήσει ως υπεύθυνος της μονάδας
·        Παρακολουθήσει τους ασθενείς που φτάνουν στο νοσοκομείο
·        Δράσει ως σύνδεσμος με το ακτινολογικό τμήμα για τον προγραμματισμό και την ερμηνεία των εξετάσεων
·        Εκτιμήσει αρχικά την κατάσταση υγείας των αρρώστων
·        Αξιολογήσει άλλες ιατρικές επιπλοκές
·        Εξηγήσει στους ασθενείς και τις οικογένειες τους τι έχει συμβεί
·        Κανονίσει την παραμονή των ασθενών στην εντατική μονάδα ή την μεταφορά τους όταν αυτή κρίνεται αναγκαία
·        Λαμβάνει μέρος στην καθημερινή επίσκεψη του τμήματος
·        Εξετάζει καθημερινά τους αρρώστους