Εργασιοθεραπευτής PDF Print E-mail

Ο ρόλος του εργασιοθεραπευτή που ακολουθεί μετά την οξεία φάση, είναι  η βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενούς με την παροχή υλικών και προγραμμάτων για την έξοδο από το νοσοκομείο.  Μπορεί να βλέπει τον ασθενή και στο σπίτι και εξαιτίας αυτής της επικοινωνίας μπορεί να:
 
·        Συζητά της προσαρμογές στο σπίτι του ασθενούς με τον ασθενή και τον συγγενή ή τον φροντιστή της υγείας του.
·        Εκτιμά τη λειτουργικότητα του ασθενούς στο ίδιο του το σπίτι.
·        Εκπαιδεύει τον ασθενή και το συγγενή του να φέρουν εις πέρας τα μικρά καθημερινά ζητήματα.