Κοινωνικός λειτουργός PDF Print E-mail

Σε κάποιες μονάδες ΑΕΕ ο κοινωνικός λειτουργός συμβουλεύει τους ασθενείς και τους συγγενείς σε όλα τα στάδια, ακόμα και μετά την έξοδο απ’ το νοσοκομείο. Σε άλλες, δεν ασχολείται με τη μονάδα και συναντά τους ασθενείς μόνο μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Έτσι ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να είναι υπεύθυνος για κάποια ή όλα τα καθήκοντα που περιγράφονται παρακάτω.
 
Ένας κοινωνικός λειτουργός μπορεί να:    
 
·        Σχεδιάζει με τους ασθενείς την έξοδο από το νοσοκομείο
·        Κανονίζει τη διευθέτηση για κατ’ οίκον νοσηλεία εάν χρειάζεται.
·        Κανονίσει την φιλοξενία σε ένα οικοτροφείο εάν είναι απαραίτητο
·        Συζητά οικονομικά προβλήματα και να διευθετεί τις οικονομικές υποθέσεις των ασθενών.
·        Οργανώσει την μεταφορά και την συμπληρωματική βοήθεια στο σπίτι όταν είναι αναγκαίο.
·        Συμβουλεύει τους ασθενείς.