Λοιμώξεις (CMV, HSV1, HSV2, Chlamydia pneumonia, Helicobacter pylori) και εγκεφαλικό PDF Print E-mail

Χρήση ορολογικών δεικτών για τις παραπάνω λοιμώξεις με σκοπό τον προσδιορισμό  «ποσοτικού δείκτη του λοιμώδους φορτίου». Η μελέτη έδειξε ότι ο δείκτης αυτός συνδέεται με τον κίνδυνο πρώτου εγκεφαλικού επεισοδίου.
 
Διαβάστε περισσότερα
(Archives of Neurology, November 9, 2009)