Αλτεπλάση 3-4.5 h μετά την έναρξη οξέος εγκεφαλικού ισχαιμικού επεισοδίου PDF Print E-mail

Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης ECASS III  έδειξε ευεργετικό όφελος από τη χορήγηση της αλτεπλάσης ενδοφλεβίως μεταξύ διαφόρων υποομάδων ασθενών (ηλικία, βαρύτητα νόσου, κλπ) για το χρονικό διάστημα 3-4.5 ώρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.
 
Διαβάστε περισσότερα
( The Lancet Neurology, Volume 8, Issue 12)