Επίβλεψη της τήρησης των οδηγιών αντιμετώπισης εγκεφαλικού σε 4 πολιτείες (Paul Coverdell National Acute Stroke Registry) PDF Print E-mail


Σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου 2005-7, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην αντιμετώπιση των ασθενών με εγκεφαλικό όσον αφορά την εκτίμηση της κατάποσης, τον έλεγχο των λιπιδίων, τη συμβουλευτική για διακοπή του καπνίσματος και τη χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής στην έξοδο απ’ το νοσοκομείο. Παρ’ όλα αυτά δεν παρατηρήθηκε αλλαγή στο ποσοστό των ασθενών που φτάνουν εγκαίρως στο νοσοκομείο για να λάβουν θρομβολυτική αγωγή. Τα παραπάνω δεδομένα υπογραμμίζουν τη σημασία ύπαρξης ελεγκτικού συστήματος για την ορθή αντιμετώπιση των ασθενών με εγκεφαλικό, αλλά και την ανάγκη εξέλιξής του για την αποτελεσματικότερη προσαρμογή του συστήματος στις οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα
(Paul Coverdell National Acute Stroke Registry Surveillance --- Four States, 2005-2007)