Κολπική μαρμαρυγή και ανθυπερτασική θεραπεία Print

Σε υπερτασικούς ασθενείς η μακροχρόνια  θεραπεία με ACE inhibitors, ARBs ή  β-blockers μείωσε τοn κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής κατά 25%, 29% και 22% αντίστοιχα σε σχέση με τους υπερτασικούς που λάμβαναν calcium-channel blockers.

Διαβάστε περισσότερα