Λοιμώξεις και κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων PDF Print E-mail

Η μέτρηση ορολογικών δεικτών κοινών συχνών λοιμώξεων (Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus and herpes simplex virus 1 and 2) είναι ένας χρήσιμος τρόπος για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικών (σχετικός αυξημένος κίνδυνος κατά 39%).

Διαβάστε περισσότερα