Θεραπευτική αγωγή της ασυμπτωματικής στένωσης της καρωτίδας και καρδιαγγειακά συμβάματα PDF Print E-mail

Η εντατική συντηρητική θεραπευτική αγωγή σε ασθενείς με ασυμπτωματική στένωση της καρωτίδας > 60% μειώνει την εμφάνιση των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων καθώς και την ανεύρεση μικροεμβόλων με το διακρανιακό υπερηχογράφημα (TCD).

Διαβάστε περισσότερα