Μελέτες για πολυχάπι μείωσης καρδιαγγειακού κινδύνου Print
Νέα ευρωπαϊκή μελέτη, κομμάτι μιας ευρύτερης προσπάθειας ερευνητικών ομάδων για πολυχάπι με τις ευεργετικές ιδιότητες τεσσάρων φαρμάκων (ασπιρίνη, σιμβαστατίνη, ατενολόλη,  λισινοπρίλη) σε ασθενείς με προηγούμενο καρδιαγγειακό επεισόδιο ή υψηλού κινδύνου με βάση τα κριτήρια Framigham. Παράλληλα σχεδιάζονται και άλλες μελέτες που θα βοηθήσουν στην εξαγωγή ασφαλών και χρήσιμων συμπερασμάτων.

Διαβάστε Περισσότερα