Το τέλος του μεταβολικού συνδρόμου; PDF Print E-mail


Νέα μελέτη που αμφισβητεί το ρόλο του μεταβολικού συνδρόμου σαν ξεχωριστή οντότητα στην εκτίμηση του κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Σύμφωνα με τη μελέτη οι ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου απ’ ότι οι ασθενείς με υπέρταση ή διαβήτη και άρα προτείνεται μια προσέγγιση που εστιάζει στη ρύθμιση των μεμονωμένων παραγόντων κινδύνου και όχι του μεταβολικού συνδρόμου σαν ξεχωριστή οντότητα.

Διαβάστε Περισσότερα