Μαγνητική Τομογραφία (MRI functional) και κινητική αποκατάσταση PDF Print E-mail


Με χρήση ειδικών τεχνικών της Μαγνητικής Τομογραφίας μπορεί να προβλεφθεί η κινητική αποκατάσταση μετά από βαρύ εγκεφαλικό ειδικά της Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας.

Διαβάστε Περισσότερα