Αποφυγή stenting σε ασθενείς με στένωση καρωτίδας, ηλικίας άνω των 70 ετών. PDF Print E-mail

Πρόσφατη μετανάλυση συγκέντρωσε δεδομένα από 3433 ασθενείς διαφόρων ηλικιών με στένωση καρωτίδας, από τους οποίους οι μισοί υποβλήθηκαν σε ενδαρτηρεκτομή και οι μισοί σε stenting και μελετήθηκε το ρίσκο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου και θνητότητας σε κάθε μια από τις δύο μεθόδους θεραπείας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ενώ το ρίσκο ήταν σχεδόν το ίδιο στους νεώτερους ασθενείς (< των 70 ετών) , ήταν σχεδόν 2πλάσιο στους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε stenting και ήταν ηλικίας 70 ετών και άνω
 
Διαβάστε το άρθρο.