Αντιθρομβωτική θεραπεία και ομεπραζόλη σε στεφανιαίους ασθενείς. PDF Print E-mail

Η χορήγηση ομεπραζόλης σε στεφανιαίους ασθενείς υπό αντιθρομβωτική θεραπεία ( κλοπιδογρέλη, ασπιρίνη ) μειώνει τον κίνδυνο γαστροεντερικής αιμορραγίας, χωρίς να επηρεάζει την εμφάνιση καρδιαγγεικών συμβάντων.

Διαβάστε το άρθρο.