Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου από την AHA/ASA. PDF Print E-mail


Διαβάστε την περίληψη του άρθρου.


Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο των κατευθυντήριων οδηγιών.