Αυξημένο ρίσκο εγκεφαλικής αιμορραγίας σε ασθενείς με Alzheimer που λαμβάνουν ασπιρίνη. PDF Print E-mail


Πρόσφατη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη έδειξε πως η χορήγηση ασπιρίνης σε ασθενείς με Alzheimer αυξάνει το ρίσκο εμφάνισης εγκεφαλικής αιμορραγίας κατά 2,6%.
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών προτείνεται η μη άσκοπη χορήγηση ασπιρίνης σε ασθενείς με Alzheimer. Στην περίπτωση όμως που διαπιστώνεται σημαντική καρδιαγγειακή ένδειξη που απαιτεί τη λήψη ασπιρίνης, θα πρέπει αυτή να χορηγείται.

Διαβάστε το άρθρο.