Η επιρροή της ηλικίας ως προς την έκβαση κατόπιν θρομβόλυσης σε οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. PDF Print E-mail

Σε πρόσφατη συγκριτική μελέτη εκτιμήθηκε βάσει της Ranking Scale η έκβαση των ασθενών που έλαβαν θρομβολυτική θεραπεία ανάλογα με την ηλικία τους. Συγκροτήθηκαν 2 ομάδες η πρώτη εκ των οποίων περιελάμβανε ασθενείς ηλικίας <80 ετών και μια δεύτερη με ασθενείς ηλικίας >80 ετών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η θρομβόλυση βοήθησε στην καλύτερη έκβαση ακόμη και της ομάδας των ασθενών >80 ετών. Συμπερασματικά αποδείχτηκε ότι η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού για τη λήψη θρομβόλυσης.

Διαβάστε το άρθρο.