Η περεταίρω μείωση της LDL κατόπιν λήψης στατινών, ελαττώνει ακόμη περισσότερο το ρίσκο καρδιαγγειακών συμβάντων. PDF Print E-mail


Μεγάλη μετανάλυση περιέλαβε 170000 συμμετέχοντες, προερχόμενους από 26 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Τα αποτέλεσματα έδειξαν ότι μεγαλύτερη μείωση της LDL( μείωση κατά 2-3 mmol/L ), με τη βοήθεια στατινών, και πέρα από το καθορισμένο όριο, ελαττώνει το ρίσκο εμφανισης σημαντικών καρδιαγγειακών συμβάντων, όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά 40-50%

Διαβάστε το άρθρο.