Η θεραπεία με στατίνες δεν αλλάζει τη σχέση μεταξύ των χαμηλών επιπέδων HDL και καρδιαγγειακού ρίσκου. PDF Print E-mail


Σε πρόσφατη μετανάλυση αποδείχτηκε ότι τα χαμηλά επίπεδα HDL, παρά τη θεραπεία με στατίνες για τη μείωση της LDL, συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιοαγγειακών συμβάντων.

Διαβάστε το άρθρο.