Μεγαλύτερο ρίσκο εγκεφαλικού επεισοδίου και υψηλότερη θνησιμότητα μετά από stenting καρωτίδων σε σχέση με την ενδαρτηρεκτομή. PDF Print E-mail

Σύμφωνα με το Nationwide Inpatient Sample (2004-2007) το stenting καρωτίδων ενέχει μεγαλύτερο ρίσκο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου και επιφέρει μεγαλύτερη θνησιμότητα σε σχέση με την ενδαρτηρεκτομή, σε ασθενείς υψηλού ή χαμηλού κινδύνου.
Τα κριτήρια για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου αποτέλεσαν: α) το ιστορικό προηγούμενου εγκεφαλικού επεισοδίου, β) το αν είχαν υποβληθεί σε bypass καρδιάς και γ) η θνησιμότητα.    

Διαβάστε το άρθρο