Αυξημένο ρίσκο ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας κατόπιν χορήγησης στατινών σε ασθενείς με αντίστοιχο ιστορικό. PDF Print E-mail


Πρόσφατη κλινική μελέτη έδειξε πως η θεραπεία με στατίνες σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση καρδιοαγγειακών συμβάντων με ιστορικό ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας, αυξάνει το ρίσκο επανεμφάνισής της.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της μελέτης προτείνεται η αποφυγή χορήγησης στατινών, ειδικά σε ασθενείς με ιστορικό προγενέστερης ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας.  

Διαβάστε το άρθρο.