Αποτελεσματικότητα της υδροχλωροθειαζίδης μέσω 24ωρης καταγραφής πιέσεως. PDF Print E-mail


Η υδροχλωροθειαζίδη χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Τίθεται παρ' όλα αυτά το ερώτημα περί της ουσιαστικής αποτελεσματικότητάς  της σε σχέση και με τα άλλα ανθυπερτασικά φάρμακα.

Μια πρόσφατη μετανάλυση διερεύνησε την αποτελεσματικότητα της υδροχλωροθειαζίδης μέσω 24ωρης καταγραφής της πίεσης εν συγκρίσει με τις άλλες κατηγορίες  ανθυπερτασικών. Συλλέχθηκαν τα στοιχεία 19 μελετών όπου έλαβαν μέρος ομάδες ασθενών με διαφορετική θεραπεία ( HCTZ των 12,5 με 25 mg, HCTZ των 50 mg, ACE, ARB, b-blockers, calcium antagonists).

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η συνήθης δόση της υδροχλωροθειαζίδης ( 12,5 με 25 mg ) δεν είναι πιο αποτελεσματική από τις υπόλοιπες κατηγορίες ανθυπερτασικών  και επομένως δεν αποτελεί φάρμακο πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της υπέρτασης.

Διαβάστε το άρθρο.