Διεθνείς διαχρονικές τάσεις σχετικά με το Body Mass Index (BMI) από το 1980 και εξής. PDF Print E-mail


Αξιολογήθηκαν οι διεθνείς τάσεις που αφορούν το μέσο BMI ενηλίκων, άνω των είκοσι ετών από 199 χώρες και συγκεντρώθηκαν στοιχεία από κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες από 960 χώρες και 9 εκατομμύρια συμμετέχοντες.

Βρέθηκε πως ο μέσος όρος του BMI έχει αυξηθεί από το 1980 και πως διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Διαβάστε το άρθρο.