Διεθνείς διαχρονικές τάσεις σχετικά με την ολική χοληστερόλη από το 1980 και εξής. PDF Print E-mail


Αξιολογήθηκαν οι διεθνείς τάσεις που αφορούν την ολική χοληστερόλη σε ενήλικες άνω των 25 ετών από 199 χώρες και συγκεντρώθηκαν στοιχεία από κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες από 321 χώρες και 3 εκατ. συμμετέχοντες.

Βρέθηκε πως οι διατροφικές συνήθειες και οι φαρμακολογικές παρεμβάσεις πρέπει να αξιοποιηθούν για να επιταχύνουν τη βελτίωση των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης στις περιοχές με ύφεση και για να αποτρέψουν την αύξησή της στους ασιατικούς πληθυσμούς και αλλού. Επίσης υπάρχει ανάγκη εντατικότερης παρακολούθησης της χοληστερόλης στις ασθενέστερες οικονομικά χώρες.   

Διαβάστε το άρθρο.